Szent Ferenc Kisnővérei

Lelkiség

A katolikus anyaszentegyházban, Assisi Szent Ferenc szellemében, szerzetesnővérként, a karizmatikus megújulás lelkiségét is magunkénak vallva igyekszünk karizmánkat megélni a ránkbízottak szolgálatában. A ferences „nagycsaládon” belül szabályozott harmadik rendi, apostoli közösség vagyunk. Jogi státuszunk: krisztushívők hivatalos társulása. Istenkapcsolatunk ápolása, a szemlélődés, az imádság mellett, életünk másik alappillére a testvériség megélése. Ezeken nyugszik, belőlük fakad evangelizációs küldetésünk. Szerzetesi közösségünk mellett, egy tágabb közösségben – melyet Betlehemnek nevezünk – törekszünk megélni az „Egyház kicsiben” karizmát, ahol a különböző életállapotban élők együtt építjük Isten Országát.

lelkiseg1

Ferences imáink

Karizmatikus lelkiség

Regula

Szent Ferenc élete