Szent Ferenc Kisnővérei

Képzés

Aki felismeri magában a vágyat, hogy szerzetesi életformában, közösségünk karizmája szerint szolgálja Istent és embertársait, így készül hivatására:

Érdeklődőként

 • Megismeri a közösséget és kapcsolatot tart velünk, miközben végzi korábbi munkáját, vagy folytatja tanulmányait
 • Rendezett emberi és keresztény életet él
 • Isten előtt, a közösség segítségét elfogadva igyekszik felismerni a következő lépést

Hivatásgondozó: Krisztina nővér (krisztina.torg@gmail.com) és Teréz nővér (terez.torg@gmail.com)


Jelöltség (1 – 2 év)

 • Már a közösségben él, így még inkább megismeri életünket
 • Részt vesz a közös imában, megtapasztalja a testvéri életet, bekapcsolódik a szolgálatba
 • Megkezdett tanulmányait befejezi vagy szükség esetén megszakítja

Jelöltfelelős: Krisztina nővér


Noviciátus: (2 év)

 • A novícia Assisi Szent Ferenc szellemében és életpéldája szerint elmélyül az Evangéliumban és az imádságban; „Kivonul a pusztába, hagyja, hogy Isten a szívére beszéljen.”
 • Mélyebben gyakorolja az evangéliumi tanácsok szerinti életet
 • Teológiai, lelkiségi tanulmányokat folytat a nővérközösségen belül
 • Tanulmányai mellett elsősorban fizikai munkát végez
 • A noviciátus végén – saját kérésére és a közösség elöljárójának döntése alapján – teheti le első fogadalmait

Novíciamesternő: Ráhel nővér


Egyszerű fogadalmas idő (3 – 6 év, évente fogadalomújítás)

 • Követve Krisztus evangéliumát, ferences szellemben, fogadalmai szerint engedelmességben, tisztaságban és szegénységben, közösségünkben él
 • Szolgálatokat vállal, lehetőség szerint képességei és végzettsége figyelembevételével
 • Teológiai, szerzetesi képzése folytatódik
 • Készül a végleges elköteleződésre

Juniorfelelős: Veronika nővér


Örökfogadalom – végleges elköteleződés

 • Közösségünk karizmája szerinti szerzetesi életet él
 • Szerzetesi képzése folyamatos, szakirányú tanulmányokat folytathat, ha szolgálati területéhez szükséges
 • A közösségen belül nagyobb felelősséggel járó feladatokat vállalhat