Szent Ferenc Kisnővérei

Franciska nővér

Fáy Eszter Franciska nővér vagyok, 1989-ben születtem Budapesten. Kisgyerekként Németországban éltem, majd 6 éves koromban családommal együtt újból Budapestre költöztünk. A Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia életébe kapcsolódtam be, ahol már ovis hittanosként találkozhattam a ferencesekkel és lelkiségükkel. A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban érettségiztem, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán szereztem jogász diplomát. Néhány év ügyvédjelöltség után 2016-ban a közösségben lettem jelölt. 2020-ban tettem le az első fogadalmamat. Két évig a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium iskolalelkészségi csapatának tagja voltam, majd az Elfogadlak Alapítvány munkásságába kapcsolódtam be. Teológiai tanulmányaimat az Egri Hittudományi Főiskolán végzem.